Srečanje z varuhinjo človekovih pravic

12.2.2018

Predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, člana upravnega odbora Helena Primc Kalan ter Branko Gorečan in podpredsednik skupščine mag. Marjan Žula, sekretar Jaka Bizjak in strokovni sodelavec Denis Sahernik so se srečali z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer ter njenimi sodelavci. Varuhinjo so opozorili na probleme, s katerimi se srečujejo starejši, tako stanovalci domov za starejše, kot tudi starejši, ki živijo doma.

Pričakovani demografski trendi še dodatno zaostrujejo problem, ki mu v bližnji prihodnosti ni videti prave rešitve, kajti država nima, kakor so sodelujoči poudarili, jasne strategije na tem področju.

Možnost vključitve v domove je v preveliki meri odvisna od premoženjskega stanja posameznika ali njegovih sorodnikov ter od nesorazmerne pokritosti z domovi. Glede na visoko stopnjo revščine med starostniki (pod pragom tveganja revščine živi skoraj vsak šesti starostnik, starejši od 65 let) je njihova zmožnost plačevanja oskrbnine v domovih vse manjša ali je sploh ni. Domovi se tako spopadajo z vse večjim številom tistih, ki oskrbnine ne morejo plačevati. Seveda pa je marsikaj pogojeno prav s finančno zmožnostjo prosilcev, saj si plačilo celotne oskrbnine nekateri lahko privoščijo v dražjih zasebnih domovih, drugi pa nimajo niti minimalnih sredstev.

 

Predstavniki SSZS so povedali, da država, kot ustanovitelj javnih zavodov, žal domov ne obnavlja v zadostni meri, nekaj domov je še vedno v srednjeveških gradovih. Nekaj objektov je v gradnji, vendar pridobljene kapacitete nikakor ne bodo zadoščale potrebam. Visoka gospodarska rast se še ni odrazila tudi v boljših bivalnih pogojih, dostopnosti in kakovosti storitev za starejše.

Več o tem lahko preberete na spletni strani Varuha človekovih pravic.