Skupščina Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

25.4.2019

12. aprila 2019 je v Portorožu potekala zadnja, 8. redna seja skupščine in konstitutivna/volilna seja skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v mandatnem obdobju 2015 - 2019, na kateri so bile izvedene volitve funkcionarjev in članov organov Skupnosti za mandatno obdobje 2019 - 2023.

Na volilni skupščini je za predsednico skupščine bila izvoljena Valerija LEKIĆ POLJŠAK, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj. Za namestnika predsednice skupščine je bil izvoljen Zoran HOBLAJ, direktor Doma starejših občanov Rakičan.

Člani upravnega odbora za mandatno obdobje 2019 – 2023 so postali:
 • Melita ZOREC, Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik (predsednica)
 • Tomislav NEMEC, Dom starejših občanov Ljutomer (namestnik predsednice)
 • Ines KRAJNIK, Dom upokojencev Podbrdo
 • Helena PRIMC KALAN, Dom starejših Logatec
 • Stanka VOZLIČ, Dom Lukavci
 • Ani Nuša MASNIK, Dom starejših občanov Krško
 • Nataša ZALOKAR, Dom upokojencev Domžale
 • Jasna CAJNKO, Dom starejših občanov Tezno
 • Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK, Dom starejših Šentjur
 • Mateja RIBIČ, Dom starejših občanov Trebnje
 • Branko GOREČAN, Dom starejših občanov Ribnica
Člani nadzornega odbora za mandatno obdobje 2019 – 2023 so postali:
 • Alenka CURK, Dom upokojencev Postojna (predsednica)
 • Eva LENKO, Dom upokojencev Polzela (podpredsednica)
 • Mateja ČERNI, Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake

Prav tako so na volilni skupščini delegati Skupnosti izvolili nove predsednike in namestnike predsednike posameznih komisij, ki delujejo v okviru Skupnosti. Novi člani organov Skupnosti za mandatno obdobje 2019 – 2023 so postali:

Komisija za pravna in organizacijska vprašanja
 • predsednica Vanja VOZEL, Lambrechtov dom Slovenske Konjice
 • namestnica predsednice Sabina HOČEVAR LENARČIČ, Zavod sv. Terezije
Komisija za socialnovarstvena vprašanja
 • predsednica Marinela ŠAVLE REŠČIČ, Center starejših občanov Lucija
 • namestnica predsednice Neva TOMAŽIČ, Obalni dom upokojencev Koper
Komisija za zdravstveno dejavnost
 • predsednica Gordana DRIMEL, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
 • namestnica predsednice Irena Špela CVETEŽAR, Dom Tisje
Komisija za posebne socialnovarstvene zavode
 • predsednica Stanka VOZLIČ, Dom Lukavci
 • namestnik predsednice Tomaž LENART, Dom Nine Pokorn Grmovje
Komisija za ohranjanje zdravja, šport in rekreacijo
 • predsednik Aleš KIRN, Dom starejših občanov Novo Mesto
 • namestnica predsednika Lidija VARDIJAN, Dom starejših občanov Kočevje
Komisija za dejavnost izvajalcev s koncesijo
 • predsednik Andrej ŠTESL, Zavod Karion
 • namestnik predsednika Zlatko GRIČNIK, Dom starejših občanov Lenart

Dan pred sejo skupščine, torej 11. aprila 2019, je v Portorožu potekal tudi posvet direktorjev članov Skupnosti, kjer je za novo predsednico Združenja direktorjev članov Skupnosti bila izvoljena Iva SORŠAK, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, za njeno namestnico pa je bila izvoljena Milena KONČINA, direktorica Doma upokojencev Vrhnika.

Ob izvolitvi vsem funkcionarjem in članom organov Skupnosti iskreno čestitamo.