Skupnost socialnih zavodov zahteva umik spornega razpisa

20.4.2018

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zahteva umik spornega javnega razpisa o izvedbi pilotnih projektov, ki naj bi podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Ministrstvo za zdravje objavilo 13. aprila 2018. Javni razpis namreč temelji na osnutku Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga strokovna javnost in deležniki praktično soglasno zavrnili kot povsem neustreznega. Skupnost prav tako opozarja na dvome o transparentnosti in zakonitosti razpisa ter napoveduje, da bo v primeru nadaljevanja razpisnih postopkov vložila prijavo pri za to pristojnih institucijah.

Ministrstvo za zdravje je 13. aprila 2018 v Uradnem listu št. 24/2018 objavilo javni razpis za izbor operacij Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi.

»Ob objavi razpisa smo v Skupnosti socialnih zavodov izredno začudeni, saj izhaja iz delovnega osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so ga deležniki zavrnili kot povsem neustreznega. Še več, zdaleč prevladujoče je bilo mnenje, da predstavlja velik korak nazaj glede na trenutno raven skrbi za starejše in ostale uporabnike dolgotrajne oskrbe,« pravi Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti.

Objavljeni razpis sloni na rešitvah iz zavrnjenega delovnega osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki so mu deležniki med drugim očitali medikalizacijo dolgotrajne oskrbe, kar pomeni, da bi bil uporabnik obravnavan zgolj kot fizično telo, na katerem se izvajajo različni zdravstveni postopki. Takšen pristop je povsem zastarel in neprimeren, saj ob skrbi samo za osnovne fiziološke potrebe zanemarja uporabnike kot posameznike z raznolikimi fizičnimi in socialnimi potrebami.

Skupnost prav tako izpostavlja dvom v zakonitost in transparentnost razpisa, saj ga je objavilo ministrstvo vlade v odstopu, ki lahko opravlja le tekoče posle. Skrajno nenavaden je tudi način objave, saj je bil objavljen zgolj v Uradnem listu, ne pa tudi na spletni strani ministrstva, kot je to običajno. Hkrati razpisno besedilo določa, da so lahko vodilni partnerji izvajalci patronaže, torej zdravstveni domovi in izvajalci pomoči na domu, kar krepi očitke, da se Ministrstvo za zdravje še vedno ni odreklo zgrešeni medikalizaciji dolgotrajne oskrbe.

»Način objave in razpisni pogoji porajajo resen dvom, da dajejo pripravljavci razpisa prednost točno določenim prijaviteljem. Težko si je namreč drugače razlagati dejstvo, da je en zdravstveni dom že na dan objave razpisa na televiziji lahko povedal, da se bo nanj prijavil, in že tudi predstavljal rešitev, ki je bila zelo podobna razpisnim predlogom. Če Ministrstvo za zdravje razpisa ne bo umaknilo, bomo razmislili o prijavi ustreznim institucijam, ki bodo preverile njegovo transparentnost in zakonitost,« pravi Bizjak.

Skupnost zato poziva Ministrstvo za zdravje, da nemudoma ustavi vse aktivnosti v zvezi z razpisom in ga prekliče, v okviru tekočih poslov pa se naj raje loti reševanja akutnih vprašanj, kot je dejstvo, da trenutno plačilo za zdravstvene storitve, ki se izvajajo v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, ne pokrije niti stroškov plač delavcev, ki jih morajo ti skladno z zakonodajo zaposlovati.

Skupnost ob tem še zaključuje, da predstavljeni razpis ne naslavlja glavnega problema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, to je dejstva, da uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe te v pretežnem delu krijejo iz lastnega žepa. Kljub temu, da je delež plačil iz žepa eden najvišjih v Evropi, ta še vedno narašča, razpis pa se bistvu problema, ki ga politika ne zna rešiti, spretno izogne in se ukvarja s podrobnostmi, ki ne bodo v prav ničemer izboljšale položaja upravičencev.

»Upamo, da bo prihodnja vlada imela več posluha za to problematiko in jo bo reševala na ustrezen način, to je na način, ki ne bo skrbel le za proračun in še dodatno obremenjeval uporabnikov in njihovih svojcev. Upamo tudi, da bodo ob pripravi novih izhodišč in novega zakona upoštevani tudi predlogi deležnikov, ki so jih ti podali ob javni razpravi o zavrnjenem predlogu zakona,« zaključuje Bizjak.

O Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že 50 let združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev.