Skupno javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala

Obveščamo vas, da je na portalu E-naročanje objavljeno Javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala pod številko: JN007913. Objavo na portalu najdete na naslednji povezavi: objava JN na portalu. Razpisno dokumentacijo prenesete preko povezave s klikom na sledečo ...

Demenci prijazne točke

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se pridružuje pobudi strokovnega združenja Spominčica k zagotavljanju demenci prijaznega okolja, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, živijo varneje, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ...

Super zaposleni

V okviru akcije, ki jo izvaja časopisna hiša Delo, smo leta 2016 iskali najtoplejše domove za starejše, v letu 2017 super stanovalce – seniorje, letos pa Super zaposlene, junake in junakinje iz ozadja, ki zbujajo zaupanje, delajo z nasmehom, sočutjem, tolažijo z besedo, ...

18. Festival za tretje življenjsko obdobje

Skupnost je z domovi starejših občanov in posebnimi socialno varstvenimi zavodi pripravila pester program, ki je navdušil 17.500 obiskovalcev tridnevnega festivalskega dogajanja. In kaj smo lahko videli na stojnici Skupnosti; Stanovalci Doma Tisje Litija in uporabniki VDC Litija so ...

1. oktober – mednarodni dan starejših

»Ko govorimo o pravicah starejših v Sloveniji, se ne moremo izogniti dejstvu, da trenuten sistem diskriminira starejše, ki zaradi bolezni ali starostne oslabelosti potrebujejo več zdravstvenih storitev in pomoči. Čeprav so vse življenje plačevali zdravstveno zavarovanje, ob ...