Skupno javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala

Obveščamo vas, da je na portalu E-naročanje objavljeno Javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala pod številko: JN007913. Objavo na portalu najdete na naslednji povezavi: objava JN na portalu. Razpisno dokumentacijo prenesete preko povezave s klikom na sledečo ...

Demenci prijazne točke

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se pridružuje pobudi strokovnega združenja Spominčica k zagotavljanju demenci prijaznega okolja, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, živijo varneje, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ...

Super zaposleni

V okviru akcije, ki jo izvaja časopisna hiša Delo, smo leta 2016 iskali najtoplejše domove za starejše, v letu 2017 super stanovalce – seniorje, letos pa Super zaposlene, junake in junakinje iz ozadja, ki zbujajo zaupanje, delajo z nasmehom, sočutjem, tolažijo z besedo, ...

18. Festival za tretje življenjsko obdobje

Skupnost je z domovi starejših občanov in posebnimi socialno varstvenimi zavodi pripravila pester program, ki je navdušil 17.500 obiskovalcev tridnevnega festivalskega dogajanja. In kaj smo lahko videli na stojnici Skupnosti; Stanovalci Doma Tisje Litija in uporabniki VDC Litija so ...

1. oktober – mednarodni dan starejših

»Ko govorimo o pravicah starejših v Sloveniji, se ne moremo izogniti dejstvu, da trenuten sistem diskriminira starejše, ki zaradi bolezni ali starostne oslabelosti potrebujejo več zdravstvenih storitev in pomoči. Čeprav so vse življenje plačevali zdravstveno zavarovanje, ob ...

Festival za tretje življenjsko obdobje

Na festivalu se boste lahko brezplačno udeležili množice izobraževalnih in kulturnih dogodkov, strokovnih razprav ter ugodno nakupovali na sejemski razstavi, kjer bo mogoče preizkusiti tudi številne brezplačne meritve. Skupnost bo sodelovala na razstavnem prostoru, kjer boste ...