Kontaktna točka – koronavirus

Na tej strani objavljamo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito stanovalcev domov za starejše in posebnih zavodov za odrasle, njihovih obiskovalcev in zaposlene v njih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 26. februarja 2020 pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da začnejo izvajati programe preprečevanja in obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom v sosednjih državah. Populacija starejših je zaradi pridruženih osnovnih obolenj še toliko bolj življenjsko ogrožena v primeru okužbe s tem virusom.

MDDSZ je z dopisom 6. marca 2020 vsem izvajalcem predlagalo sprejetje ukrepa popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše zaradi naraščanja števila okuženih s koronavirusom in zaradi varovanja zdravja stanovalcev. Enak ukrep je istega dne predlagalo tudi Ministrstvo za zdravje, ob tem pa poudarilo, da so izjeme možne ob strokovni in etični presoji odgovornih v socialno varstvenih zavodih.

Ukrepi, navodila, priporočila - za svojce in druge obiskovalce

Ukrepi, navodila, priporočila - za zaposlene

Na povezavah nižje so pomembnejša pojasnila, navodila in priporočila za zaposlene v socialno varstvenih zavodih:

Vprašanja in odgovori na najpogostejša vprašanja

Najpogostejša vprašanja in odgovori nanje v zvezi s koronavirusom se nahajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS (klik).

Druga pomembna spletna mesta