Skupno javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala

16.11.2018

Obveščamo vas, da je na portalu E-naročanje objavljeno Javno naročilo za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala pod številko: JN007913.

Objavo na portalu najdete na naslednji povezavi: objava JN na portalu.

Razpisno dokumentacijo prenesete preko povezave s klikom na sledečo povezavo: razpisna dokumentacija.