Seznam domov članov s povezavami

Območna enota Celje
Območna enota Koper
Območna enota Kranj
Območna enota Krško
Območna enota Ljubljana
Območna enota Maribor
Območna enota Murska Sobota
Območna enota Nova Gorica
Območna enota Novo mesto
Območna enota Ravne na Koroškem

Območna enota Celje

na vrh
Dom ob Savinji Celje J Jurčičeva 6
3000 Celje 
tel.:(03) 427-95-00
fax:(03) 427-95-42
epošta
Duhovno prosvetni center, Dom sv. Jožef Z Plečnikova 29
3000 Celje
tel.:(059) 073-800
fax:(03) 548-15-96
epošta
Dom upokojencev Polzela J Pot v Šenek 7
3313 Polzela
tel.:(03) 703-34-00
fax:(03) 572-00-23
epošta
Comett domovi d.o.o., Ljubljana
Podružnica Pegazov dom Rogaška Slatina
Z Celjska cesta 11
3250 Rogaška Slatina
tel.:(03) 818-55-01
fax:(03) 818-55-11
epošta
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice J Šolska 4
3210 Slovenske Konjice
tel.:(03) 757-42-00
fax:(03) 757-41-10
epošta
Dom starejših Šentjur J Svetinova ulica 1
3230 Šentjur
tel.:(03) 746-17-00
fax:(03) 746-18-19
epošta
Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah
J Rakeževa 8
3240 Šmarje pri Jelšah
tel.:(03) 817-14-00
fax:(03) 817-14-20
epošta
Dom Lipa d.o.o., Štore Z Cesta Kozjanskega odreda 3
3220 Štore
tel.:(082) 009-200 epošta
Contraco storitve d.o.o.,
Špesov dom Vojnik
Z Cesta v Tomaž 6 a
3212 Vojnik
tel.:(03) 780-42-00
fax:(03) 780-42-20
epošta
Zavod sv. Rafaela Vransko Z Vransko 144 a
3305 Vransko 
tel.:(03) 703-42-20
fax:(03) 703-42-21
epošta
Dom Nine Pokorn Grmovje, Žalec P Pernovo 4 a
3310 Žalec 
tel.:(03) 713-29-00
fax:(03) 713-29-10
epošta

Območna enota Koper

na vrh
Obalni dom upokojencev Koper - Casa costiera del pensionato Capodistria J Krožna cesta 5
6000 Koper
tel.:(05) 665-96-00
fax:(05) 628-51-02
epošta
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica J Kidričeva 15
6250 Ilirska Bistrica
tel.:(05) 714-08-00
fax:(05) 714-08-39
epošta
Dom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola J Kosovelova 22
6310 Izola
tel.:(05) 610-02-00
fax:(05) 641-52-11
epošta
Center za starejše občane Lucija, d.o.o. Z Seča 197 b
6320 Portorož
tel.:(08) 200-30-00
fax:(08) 200-30-90
epošta
Dom upokojencev Postojna J Rožna ulica 10
6230 Postojna
tel.:(05) 700-11-00
fax:(05) 700-11-16
epošta
Dom upokojencev Sežana J Ivana Turšiča 6
6210 Sežana
tel.:(05) 731-17-00
fax:(05) 731-17-01
epošta
Socialno varstveni zavod Dutovlje P Dutovlje 128
6221 Dutovlje
tel.:(05) 708-41-00
fax:(05) 764-01-14
epošta
Dom upokojencev Ptuj - Enota Koper J Oljčna pot 65
6000 Koper
tel.:(05) 620-88-00
fax:(05) 714-08-39
epošta

Območna enota Kranj

na vrh
Dom upokojencev Kranj J Cesta 1. maja 59
4000 Kranj
tel.:(04) 280-13-00
fax:(04) 233-13-32
epošta
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice J Ulica Staneta Bokala 4
4270 Jesenice
tel.:(04) 583-41-00
fax:(04) 583-41-20
epošta
Dom starejših občanov Preddvor J Potoče 2
4205 Preddvor
tel.:(04) 275-20-00
fax:(04) 255-11-10
epošta
Dom starejših občanov Preddvor - 
enota Naklo
J Stara cesta 63
4202 Naklo
tel.:(04) 277-25-40
fax:(04) 277-25-41
epošta
Dom dr. Janka Benedika Radovljica J Šercerjeva ulica 35
4240 Radovljica
tel.:(04) 537-50-00
fax:(04) 537-51-70
epošta
Dom Petra Uzarja Tržič J Bistrica, Ročevnica 58
4290 Tržič
tel.:(04) 598-03-00
fax:(04) 598-03-28
epošta
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka
P Stara Loka 31
4220 Škofja Loka
tel.:(04) 620-72-00
fax:(04) 620-72-03
epošta
Dom Viharnik Kranjska Gora J Čičare 14
4280 Kranjska Gora
tel.:(04) 583 77 00
fax:(04) 585 15 48
epošta
Dom Taber Z Šmartno 70
4207 Cerklje
tel.:(04) 202-76-00

epošta

Območna enota Krško

na vrh
Dom starejših občanov Krško J Kovinarska 13
8270 Krško
tel.:(07) 488-18-50
fax:(07) 488-81-80
epošta
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca J Arto 13
8290 Sevnica
tel.:(07) 816-14-00
fax:(07) 814-16-43
epošta
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
Enota Dom upokojencev Brežice
J Dobovska cesta 8
8250 Brežice
tel.:(07) 499-17-00
fax:(07) 499-17-11
epošta
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
Enota Dom upokojencev Sevnica
J Trg svobode 17
8290 Sevnica
tel.:(07) 816-07-40
fax:(07) 814-17-06
epošta
Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu
J Loka 48
1434 Loka pri Zidanem Mostu
tel.:(03) 565-81-00
fax:(03) 568-41-96
epošta

Območna enota Ljubljana

na vrh
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad J Komanova ulica 1
1000 Ljubljana
tel.:(01) 589-67-50
fax:(01) 568-20-49
epošta
Dom stareših občanov Fužine J Nove Fužine 40
1000 Ljubljana
tel.:(01) 587-46-00
fax:(01) 587-46-20
epošta
Dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje J Ob sotočju 9
1000 Ljubljana
tel.:(01) 584-37-00
fax:(01) 524-78-00
epošta
Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška J Kunaverjeva 15
1000 Ljubljana
tel.:(01) 513-16-30
fax:(01) 513-16-65
epošta
Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik
J Cesta na Bokalce 51
1125 Ljubljana
tel.:(01) 477-06-00
fax:(01) 477-06-55
epošta
Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik,
Enota Kolezija
J Kopališka 10
1000 Ljubljana
tel.:(01) 477-01-00
fax:(01) 477-05-50
epošta
Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod P Ponikve 76
1312 Videm - Dobrepolje
tel.:(01) 788-01-00
fax:(01) 788-01-59
epošta
Zavod sv. Terezije Videm Z Videm 33 a
1312 Videm - Dobropolje
tel.:(01) 781-23-05
fax:(01) 781-23-80
epošta
Dom upokojencev Domžale J Karantanska 5
1230 Domžale
tel.:(01) 724-12-30
fax:(01) 724-84-98
epošta
Dom starejših občanov Grosuplje J Ob Grosupeljščici 28
1290 Grosuplje
tel.:(01) 781-07-00
fax:(01) 781-07-20
epošta
Dom starejših občanov Grosuplje,
Enota Loški Potok
J Hrib 104
1318 Loški Potok
tel.:(08) 200-90-00
fax.:(08) 200-90-05
epošta
Dom starejših Hrastnik J Novi Log 4 a
1430 Hrastnik
tel.:(03) 565-41-00
fax:(03) 565-41-10
epošta
Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o. Z Arkova ulica 4
5280 Idrija
tel.:(05) 372-72-70
fax:(05) 372-72-83
epošta
Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o., Enota Marof Z Vojkova 35
5280 Idrija
tel.:(05) 373-49-20 epošta
Dom starejših občanov Kamnik J Neveljska pot 26
1240 Kamnik
tel.:(01) 839-15-18
fax:(01) 839-13-26
epošta
Dom starejših občanov Kočevje J Roška cesta 22
1330 Kočevje
tel.:(01) 893-02-22
fax:(01) 893-02-24
epošta
Dom Tisje Šmartno pri Litiji J Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji
tel.:(01) 890-01-00
fax:(01) 890-01-10
epošta
Dom starejših Logatec J Gubčeva 8 a
1370 Logatec
tel.:(01) 750-80-80
fax:(01) 750-80-90
epošta
Dom Marije in Marte Logatec Z Šolska pot 1
1370 Logatec
tel.:(01) 754-20-40
fax.:(01) 754-25-55
epošta
Dom počitka Mengeš J Glavni trg 13
1234 Mengeš
tel.:(01) 723-72-28
fax:(01) 723-73-47
epošta
Dom počitka Mengeš, Enota Trzin J Ljubljanska c. 10 a
1236 Trzin
tel.:(01) 560-94-44 epošta
RIVE d.o.o., Dom starejših občanov Ribnica  Z Krošnjarska pot 2
1310 Ribnica
tel.:(08) 200-97-00
fax:(01) 835-09-00
epošta
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje J Kolonija 1. maja 21
1420 Trbovlje
tel.:(03) 565-33-00
fax:(03) 563-19-60
epošta
Dom upokojencev Vrhnika J Idrijska cesta 13
1360 Vrhnika
tel.:(01) 757-01-00
fax:(01) 757-01-11
epošta
Dom starejših občanov "Polde Eberl-Jamski"
Izlake
J Izlake 13
1411 Izlake
tel.:(03) 567-40-85
fax:(03) 567-35-07
epošta

Območna enota Maribor

na vrh
Dom Danice Vogrinec Maribor J Čufarjeva cesta 9
2000 Maribor
tel.:(02) 480-61-00
fax:(02) 471-31-57
epošta
Dom Danice Vogrinec Maribor,
Enota Tabor
J Veselova ulica 3
2000 Maribor
tel.:(02) 470-12-00
fax.:(02) 420-48-33
epošta
Dom starejših občanov Tezno  J Panonska ulica 41 
2000 Maribor
tel.:(02) 460-26-00
fax:(02) 460-26-14
epošta
Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o. Z Pekrska cesta 56 
2000 Maribor
tel.:(02) 480-56-00
fax:(02) 480-57-11
epošta
Sončni dom, družba za storitve d.o.o., 
Maribor
Z Železnikova 10
2000 Maribor
tel.:(02) 471-64-00
fax:(02) 471-64-13
epošta
Socialno varstveni zavod Hrastovec P Hrastovec 22
2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel.:(02) 729-35-10
fax:(02) 729-36-66
epošta
Dom Lenart d.o.o. Z Gubčeva 5
2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel.:(059) 22-11-00
fax:(059) 22-11-50
epošta
Dom upokojencev Ptuj J Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj
tel.:(02) 780-73-00
fax:(02) 771-45-31
epošta
Dom upokojencev Ptuj,
Enota Muretinci
J Muretinci 45
2272 Gorišnica
tel.:(02) 740-74-31 epošta
Dom upokojencev Ptuj,
Enota Kidričevo
J Kajuhova ulica 2
2325 Kidričevo
tel.:(02) 620-52-00 epošta
Dom upokojencev Ptuj, Enota Juršinci J Juršinci 19 d
2256 Juršinci
tel.:(02) 620-74-50

epošta
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane J Potrčeva ulica 1
2319 Poljčane
tel.:(02) 829-59-20
fax:(02) 802-56-75
epošta
Dom starejših občanov Idila d.o.o.,
Jarenina
Z Vukovski dol 30
2221 Jarenina
tel.:(02) 655-66-50
fax:(02) 655-66-91
epošta
Center za starejše občane Ormož d.o.o. Z Ulica dr. Hrovata 10
2270 Ormož
tel.:(02) 741-62-00
fax:(02) 741-62-34
epošta

Območna enota Murska Sobota

na vrh
Dom starejših Rakičan J Ulica dr. Vrbnjaka 1
9000 Murska Sobota
tel.:(059) 234-945
fax:(02) 530-42-40
epošta
Dom starejših Rakičan,
Enota Elizabeta, Sveti Jurij
J Sveti Jurij 7 b
9262 Rogaševci
tel.:(02) 558-86-31
fax:(02) 558-86-40
epošta
Dom starejših Rakičan,
Center za starejše Murska Sobota
J Gregorčičeva ulica 24 b
9000 Murska Sobota
tel.:(059) 234-950
fax.:(02) 530-42-40
epošta
Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. Z Trate 40
9250 Gornja Radgona
tel.:(02) 568-45-00
fax:(02) 568-45-16
epošta
Dom starejših Lendava -
Idösebb Polgárok Otthona Lendva
J Slomškovo naselje 7
9220 Lendava
tel.:(02) 578-12-36
fax:(02) 578-12-38
epošta
Dom starejših občanov Ljutomer J Cesta 1. slovenskega tabora 5 
9240 Ljutomer
tel.:(02) 585-11-00
fax:(02) 585-11-20
epošta
DOSOR d.o.o., Dom starejših občanov
Radenci
Z Prisojna cesta 4 a
9252 Radenci
tel.:(02) 568-46-00
fax:(02) 568-46-01
epošta
Dom Lukavci P Lukavci 9 
9242 Križevci pri Ljutomeru
tel.:(02) 588-84-20
fax:(02) 588-84-44
epošta
Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci,
Dom Janka Škrabana
Z Mladinska ulica 1 a
9231 Beltinci
tel.:(02) 542-31-10
fax:(02) 542-31-11
epošta
Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo 
Dom Danijela Halasa Velika Polana
Z Velika Polana 109
9225 Velika Polana
tel.:(059) 073-138 
fax:(059) 073-140
epošta

Območna enota Nova Gorica

na vrh
Dom upokojencev Nova Gorica J Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica
tel.:(05) 339-41-00
fax:(05) 339-41-60
epošta
Dom upokojencev Nova Gorica,
Enota Podsabotin
J Podsabotin 27
5211 Kojsko
tel.:(08) 200-39-70
fax:(05) 331-09-61
epošta
Dom upokojencev Gradišče J Gradišče 4
5294 Dornberk
tel.:(05) 330-69-00
fax:(05) 330-69-24
epošta
Dom starejših občanov Ajdovščina J Ulica Milana Klemenčiča 1
5270 Ajdovščina
tel.:(05) 365-98-11
fax:(05) 365-98-26
epošta
Dom upokojencev Podbrdo J Podbrdo 33 
5243 Podbrdo
tel.:(05) 380-18-40
fax:(05) 380-18-51
epošta
Dom upokojencev Podbrdo,
PE Dom upokojencev Tolmin
J Gregorčičeva 32
5220 Tolmin
tel.:(05) 380-18-00
fax:(05) 380-18-08
epošta
Dom upokojencev Podbrdo,
PE Dom upokojencev Petrovo brdo
J Petrovo Brdo 7 
5243 Podbrdo
tel.:(05) 380-18-20
fax:(05) 380-18-21
epošta
Center starejših Pristan Vipava,
Zavod Pristan
Z Goriška cesta 27
5271 Vipava
tel.:(05) 368-77-50
fax:(05) 368-77-58
epošta

Območna enota Novo mesto

na vrh
Dom starejših občanov Novo mesto J Šmihel 1
8000 Novo mesto
tel.:(07) 371-99-11
fax:(07) 371-99-44
epošta
Dom starejših občanov Črnomelj J Ulica 21. oktobra 19 c
8340 Črnomelj
tel.:(07) 305-62-60
fax:(07) 305-62-82
epošta
Dom starejših občanov Metlika J Mestni trg 16
8330 Metlika
tel.:(07) 306-31-40
fax:(07) 306-31-50
epošta
Dom starejših občanov Trebnje J Stari trg 63
8210 Trebnje
tel.:(07) 346-21-00
fax:(07) 346-21-51
epošta
Dom starejših občanov Trebnje
Enota Šmarjeta, Šmarješke Toplice
J Šmarjeta 70 a
8220 Šmarješke Toplice
tel.:(07) 384-38-50
fax:(07) 384-38-60
epošta

Območna enota Ravne na Koroškem

na vrh
Koroški dom starostnikov Dravograd J Črneče 146
2370 Dravograd
tel.:(02) 872-33-50
fax:(02) 872-33-70
epošta
Koroški dom starostnikov Dravograd,
PE Slovenj Gradec
J Celjska cesta 24
2380 Slovenj Gradec
tel.:(02) 884-64-35
fax.:(02) 884-64-60
epošta
Dom Hmelina d.o.o.,
Radlje ob Dravi
J Koroška cesta 67 a
2360 Radlje ob Dravi
tel.:(02) 887-03-70
fax:(02) 887-03-79
epošta
Dom starejših Na Fari, Prevalje J Na Fari 50
2391 Prevalje
tel.:(02) 824-09-20
fax:(02) 824-09-13
epošta
Dom za varstvo odraslih Velenje J Kidričeva 23
3320 Velenje
tel.:(03) 898-84-01
fax:(03) 897-06-51
epošta
Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo
Dom sv. Eme, Šentjanž
Z Šentjanž 102
2373 Šentjanž pri Dravogradu
tel.:(02) 878-71-67
fax:(02) 878-55-59
epošta


Legenda

J : Javni zavod
Z : Zasebni zavod
P : Posebni zavod