Projekti in skupna naročila

Skupnost za svoje člane izvaja vrsto skupnih naročil, preko katerih omogoča racionalno izvedbo postopkov javnega naročanja, strokovno pomoč pri pripravi razpisov in odločitvah o izbranih ponudnikih ter pridobiva ugodne ponudbe zaradi združevanja naročil. Ker se skupna naročila izvajajo v projektni obliki, so tudi drugi izvajalci, katerih potrebe so sorodne nabavnim potrebam članov Skupnosti, dobrodošli, da se pridružijo javnim naročilom in si tako ob minimalnih stroških zagotovijo kvalitetno in racionalno izvedene postopke naročil.

Ker stalno iščemo tudi nove načine za izboljšanje poslovanja članov Skupnosti, v sodelovanju s številnimi zunanjimi strokovnjaki posameznih področij organiziramo projekte, v katere se lahko vključijo tako člani Skupnosti kot tudi druge sorodne organizacije. Predvsem smo aktivni na področju energetike, zbiranja in analize podatkov, informatike ter zagotavljanja sodobnih podpornih mehanizmov za številne dele poslovnega procesa.