Pritožbene poti

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zastopa interese izvajalcev institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih ter ne opravlja funkcij upravljanja in nadzora izvajalcev

Uporabniku ali svojcu, ki ni zadovoljen z delom/storitvijo pri izvajalcu, priporočamo, da se najprej obrne na strokovnega delavca pri izvajalcu. V kolikor nesporazuma tako ne bo mogoče odpraviti, se obrnite na direktorja, ki je zadolžen tudi za organizacijo dela in obravnavo določenih disciplinskih kršitev. 

V kolikor neformalni postopek pri izvajalcu ne bo uspešen, lahko izkoristite formalne pritožbene poti, ki so odvisne od tega, ali vaš problema izvira iz sfere socialne dejavnosti izvajalca (oskrba, socialna oskrba) ali pa iz sfere zdravstvene dejavnosti (zdravstvena nega in rehabilitacija, ki jo izvaja izvajalec socialnovarstvenih storitev).


1) SOCIALNA DEJAVNOST

Inšpekcijski nadzor na področju socialne dejavnosti izvaja Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Preden vložite predlog za izredni inšpekcijski nadzor, izkoristite druge poti za uveljavljanje svojih pravic. 

V primeru, da ste nezadovoljni z izvajanjem socialno varstvenih storitev, lahko vložite ugovor zoper delo strokovnega delavca na svet socialnovarstvenega zavoda ali pa na Socialno zbornico Slovenije, če gre za izvajalca zasebnika (koncesionar). 

V primerih, ko izvajalec vodi katerega od upravnih postopkov (postopkov, ki se praviloma končajo z izdajo pravnega akta – sklepa ali odločbe), lahko svoje pravice med potekom postopka uveljavljate v skladu s procesnimi predpisi (Zakon o splošnem upravnem postopku, katerega izvajanje nadzoruje upravna inšpekcija), po izdaji pravnega akta pa z uporabo rednih pravnih postopkov (v skladu s pravnim poukom, ki je sestavni del pravnega akta). 

V določenih primerih posebni zakoni predvidevajo drugačno obliko obravnave nestrinjanja oz. nezadovoljstva (npr.: kršitev kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva obravnava Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije. 

Pri Socialni inšpekciji pa lahko vložite predlog za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora. Izredni inšpekcijski nadzor lahko predlagate takrat, ko menite, da izvajalec socialno varstvene dejavnosti ravna v nasprotju s predpisi, s katerimi so določene njihove naloge in ste že izkoristili druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic. 

Na internetnih straneh Socialne inšpekcije so objavljena Pogosta vprašanja in odgovori, ki so vam lahko v pomoč. Socialna inšpekcija je med drugim objavila naslednje odgovore:

Ali ima odrasel invalid pravico do varstva v domu za starejše?
Ali lahko dom za starejše sam razporedi upravičenca v neko drugo kategorijo oskrbe brez privoljenja upravičenca, tistega, ki doplačuje oskrbo in ne da bi bilo to potrebno?
Ali je dopustno, da so varovanci domov za starejše zaradi poslabšanja duševnega stanja (demenca) premeščeni na oddelek s povečanim nadzorom, kjer so izhodi zakodirani ali pa zaklenjeni?
Kaj lahko storim, če menim, da se zdravstvene storitve ne izvajajo v redu (dehidriranost, druga zdravila, preležanine)?
S kakšno pravico me je socialna služba v domu za starejše napotila na center za socialno delo, ko sem kot doplačnica storitve oporekala višji vrsti oskrbe, zaradi česar je dražja storitev in stroškov ne bom mogla kriti?
Kaj naj naredim, ker se ne strinjam z vrsto oskrbe, ki jo je za mojo mamo predlagal dom?
Kako vem da dom pravilno zaračunava storitev?
Idr.


2) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Za področje zdravstvenih storitev v domu starejših se lahko za pojasnila najprej obrnete znotraj zavoda, na vodjo zdravstveno negovalne službe v domu starejših in na direktorja.

V kolikor z odgovorom strokovnega delavca in nadrejenega ne boste zadovoljni, imate možnost podati pritožbo nad izvajanjem zdravstvenih storitev na Ministrstvo za zdravje.

Obrnete se lahko tudi na Zastopnika pacientovih pravic iz vaše regije, ki vam je dolžan pomagati.