Pri deljenju dobrobiti gospodarske rasti spet pozabljamo na starejše

28.3.2018

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pričakuje, da se bo zaradi visoke gospodarske rasti v letošnjem letu v zdravstveni blagajni nabralo za približno 40 milijonov evrov več denarja od prvotnih načrtov. Po izjavah generalnega direktorja Marjana Sušlja želi ZZZS dodatna sredstva nameniti različnim programom, vendar med predlogi žal spet ni takšnih, ki bi izboljšali položaj več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih. Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato z razočaranjem ugotavlja, da pri deljenju dobrobiti gospodarske rasti spet pozabljamo na starejše.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je javnost in odločevalce že večkrat opozorila na problematiko plačil za zdravstvene storitve, ki se izvajajo v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih. Ta namreč ne pokrivajo več niti stroškov kadra, ki ga morajo izvajalci skladno s splošnim dogovorom zagotavljati. Stanje se je še dodatno zaostrilo lani, ko ZZZS kljub jasnim zakonskim in pogodbenim določilom v ceni zdravstvenih storitev ni upošteval v povprečju 8-odstotne rasti stroškov dela v socialnovarstvenih zavodih. Ta rast je posledica aneksov h kolektivnim pogodbam, ki jih je v lanskemu letu s sindikati sklenila vlada – ne da bi za to zagotovila potrebna sredstva.

Skupnost je na to že dvakrat javno opozorila tudi predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, ki pa se na opozorila ni odzval.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato še enkrat poziva vse deležnike, da storijo vse potrebno za ustrezno kritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju zdravstvenih storitev v domovih za starejše, in tako vendarle zagotovijo, da bodo tudi starejši in drugi pomoči potrebni deležni prednosti ugodnih gospodarskih gibanj.

O Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že 50 let združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev.