Odziv Skupnosti socialnih zavodov na Splošni dogovor za leto 2018

5.2.2018

SPOROČILO ZA JAVNOST

LJUBLJANA, 5. februar 2018 – Domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi bodo po prvi oceni Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v letošnjem letu ustvarili dobrih deset milijonov evrov izgube pri zagotavljanju zdravstvene nege svojim stanovalcem. Izgubo, ki bo nastala zaradi prenizkih cen zdravstvene nege v Splošnem dogovoru za leto 2018, bodo tako kot že lansko leto spet prisiljeni pokriti stanovalci domov, njihovi svojci in občine. Skupnost prav tako protestira zaradi načina sprejemanja letošnjega Splošnega dogovora, ki ga je vlada prejšnji teden potrdila s preglasovanjem na dopisni seji in to kljub temu, da prvič v zgodovini partnerji niso dosegli soglasja o niti enem odprtem vprašanju.

Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden potrdila Splošni dogovor za leto 2018, ki vključuje zgolj 5-odstotni dvig cen zdravstvenih storitev v primerjavi z lanskim letom, kar je glede na rast stroškov, predvsem stroškov dela, odločno prenizko.

»Vlada je lani s spremembami kolektivnih pogodb v socialnovarstvenih zavodih za približno 8 odstotkov dvignila stroške dela kadra, ki ga morajo izvajalci skrbi za starejše zagotavljati skladno s Splošnim dogovorom,« je povedal Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. »Kljub jasnim zakonskim in pogodbenim določbam, da se morajo cene uskladiti z dvigom plač, se lani niso popravile, letos pa se je vlada samovoljno odločila za zgolj 5-odstotni dvig, ki po nobenih izračunih ne zadošča za pozitivno poslovanje na tem področju. Zato člani Skupnosti že vlagajo odškodninske zahtevke zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za škodo, nastalo v letu 2017, očitno pa tudi letos ne bo dosti bolje, saj je žal mogoče sklepati le, da zdravje državljanov in dostopnost zdravstvenih storitev pač nista prioriteti te vlade.«

Skupnost je o problematiki prenizkih cen zdravstvene nege obvestila tudi predsednika vlade in ga zaprosila za sestanek, vendar se na odprto pismo ni odzval.

Kje je dogovarjanje v Splošnem dogovoru za 2018?

Splošni dogovor, dokument, ki opredeljuje obseg zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev, naj bi bil rezultat partnerskih pogajanj med predstavniki izvajalcev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje, vendar je ta proces v letošnjem letu dosegel novo dno, saj partnerji prvič doslej niso dosegli dogovora o niti enem odprtem vprašanju, o vsem pa je na koncu odločila kar vlada sama.

»O splošnem dogovoru, to je dokumentu, ki opredeljuje približno 2,85 milijarde evrov, ki bodo letos namenjeni izvajanju zdravstvenih storitev, je na predlog ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc odločila vlada, in to kar na dopisni seji, brez razprave in s preglasovanjem. Kljub tovrstnemu odločanju, kjer ni več niti sledu o dogovarjanju med partnerji, si bomo pri Skupnosti še naprej odločno prizadevali, da vlada za zdravje državljanov vendarle nameni nujno potrebna sredstva in preneha prenašati breme rasti stroškov na stanovalce socialnovarstvenih zavodov in njihove svojce,« je še povedal Bizjak.

Do partnerskega dogovora ni prišlo predvsem zato, ker vlada kljub jasni določbi 66. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni pripravljena zagotoviti sredstev za povečane stroške, ki jih je povzročila sama s podpisom aneksov h kolektivnim pogodbam. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 66. členu jasno določa, da morajo cene zdravstvenih storitev kriti stroške in kalkulativne elemente, ki jih je pri tem treba upoštevati: stroške dela, materialne stroške, amortizacijo in druge zakonske obveznosti izvajalcev. Kljub temu določilu se cene zdravstvenih storitev od leta 2009 prilagajajo samo finančnemu stanju zdravstvene blagajne.

——————————————————-
O Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že 50 let združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih zavodih ter zaposlujejo skoraj 11.000 delavcev. Več na www.ssz-slo.si.