Neustrezne cene zdravstvenih storitev in finančna podhranjenost zdravstvenega sistema

21.12.2017

Skupnost socialnih zavodov Slovenije se pridružuje opozorilom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije o neustreznih cenah zdravstvenih storitev in finančni podhranjenosti zdravstvenega sistema.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v 66. členu jasno določa, da morajo cene zdravstvenih storitev kriti stroške in kalkulativne elemente, ki jih je pri tem treba upoštevati: stroške dela, materialne stroške, amortizacijo in druge zakonske obveznosti izvajalcev. Kljub temu jasnemu določilu se cene zdravstvenih storitev od leta 2009 prilagajajo skoraj izključno finančnemu stanju zdravstvene blagajne. To je v nasprotju s 66. členom ZZVZZ-ja, ki slabega stanja zdravstvene blagajne ne našteva med kalkulativnimi elementi za določanje cen.

Splošni dogovor, kjer naj bi se partnerji dogovorili o cenah in obsegu programov, že dolgo ni več proces dogovarjanja, saj o vseh pomembnih vprašanjih na predlog Ministrstva za zdravje odloči Vlada Republike Slovenije. Danes se je v 25 letih procesa splošnega dogovarjanja prvič zgodilo, da partnerji nismo dosegli soglasja niti glede enega spornega vprašanja.

Dodatno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s strinjanjem Ministrstva za zdravje krši jasne določbe 9. člena Splošnega dogovora, ki določajo, da se morajo cene zdravstvenih storitev samodejno uskladiti s spremembami osnovnih plač delavcev, ki jih s sindikati dogovori Vlada Republike Slovenije. Zastavlja se nam vprašanje o odgovornosti Vlade RS, ki nedvomno pozna slabo stanje v zdravstveni blagajni, a se kljub temu pogaja za višje plače delavcev, čeprav ve, da ne bo zagotovila dodatnih sredstev.

Stanje je nevzdržno, saj zaradi finančne podhranjenosti sistema državljani oziroma zavarovanci, ki celo življenje plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne dobijo storitev v času ali v obsegu, kot jim to na podlagi zakonodaje pripada.

Vlado zato pozivamo, da nemudoma zagotovi potrebna sredstva za takšne cene zdravstvenih storitev, ki bodo skladno z zakonodajo krile stroške, ki nastajajo pri izvajanju. V nasprotnem primeru bo Vlada RS nosila odgovornost za vse nastale posledice, ker zaradi pomanjkanja sredstev v blagajni ZZZS-ja državljani ne bodo dobili storitev, ki jim pripadajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.