Domovi za starejše še vedno brez zdravstvenih strokovnjakov in opreme za učinkovito soočanje z epidemijo

10.4.2020

Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva vlado, da v domove za starejše nemudoma prerazporedi zdravstvene strokovnjake, ki so usposobljeni za kakovostno in varno obravnavo starostnikov s koronavirusno boleznijo 19 v skladu s sodobno medicinsko doktrino ter strokovnimi standardi in normativi. Domovi za starejše izvajajo predpisane ukrepe in dosledno upoštevajo strokovna navodila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom Sars-CoV-2, brez takojšnjih kadrovskih okrepitev pa ne morejo prevzeti odgovornosti za zagotavljanje primerne zdravstvene obravnave obolelih stanovalcev. Kljub zatrjevanju odgovornih, da so bolnišnice pripeljali v domove, v slednjih še vedno ni zagotovljena niti prisotnost zdravnikov splošne medicine, predpisana po veljavnem kadrovskem normativu. Prav tako niso zagotovljeni zdravniki specialisti in drugi zdravstveni delavci, ki so nujni za strokovno obravnavo stanovalcev s koronavirusno boleznijo 19. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je od približno 225 stanovalcev s koronavirusno boleznijo 19 bila na bolnišnično zdravljenje napotena izrazita manjšina – približno 30 obolelih, kar kaže na neenakopravno obravnavo starejših.

Vsi državljani so upravičeni do najboljše in enakovredne zdravstvene obravnave v za to primernem okolju in ob primerni strokovni in kadrovski podpori. Domovi za starejše v trenutnih pogojih tega nikakor ne morejo zagotavljati. V povprečnem slovenskem domu za starejše dela ekipa, ki jo sestavljajo približno štiri diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki in 15 zdravstvenih tehnikov/tehnic, kar ne zadostuje potrebam ob pojavu okužb z virusom Sars-CoV-2. Domovi za starejše nujno potrebujejo pomoč širokega nabora strokovnjakov z znanji in izkušnjami z zdravljenjem bolnikov s koronavirusno boleznijo 19.

Skupnost prav tako ponovno izraža začudenje nad prizadevanji odgovornih, da socialnovarstvene zavode brez potrebnih kadrov in opreme spremenijo v zasilne ustanove za zdravljenje starostnikov s koronavirusno boleznijo 19 ob njihovih javnih zagotovilih, da zmogljivosti v bolnišnicah niso zapolnjene. Stanje, ko del obolelih državljanov zdravimo v bolnišnicah z vso potrebno medicinsko opremo in usposobljenimi kadri, za del obolelih starostnikov pa skrbimo v domovih za starejše, ki za to nimajo vseh pogojev, predstavlja neenako obravnavo državljanov in kršitev temeljnih človekovih pravic.