(Odpovedano) Seminar – Upravljanje s stvarnim premoženjem

23.10.2020

Na področju upravljanja s stvarnim premoženjem je v zadnjem obdobju prišlo do pomembnih sprememb zakonodaje, ki so pomembno posegle tudi v delovanje javnih zavodov. Sprejet je bil nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti ter uredba, ki ureja izvedbeno področje zakona. Številni javni zavodi, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se ne zavedajo povsem pravic in obveznosti, ki na podlagi omenjene zakonodaje s področja upravljanja s stvarnim premoženjem izhajajo iz tega ustanoviteljstva.

Na predavanju boste izvedeli vse, kar je potrebno vedeti o področju upravljanja s stvarnim premoženjem za socialno varstvene zavode, predvsem pa bomo pregledali področno zakonodajo, ki je pomembna za socialno varstvene zavode, izpeljali praktični načrt pridobivanja in razpolaganja z zemljišči ter spoznali vse potrebne ukrepe, ki jih morajo s tem v zvezi sprejeti socialno varstveni zavodi.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predvsem direktorjem oziroma njihovim pomočnikom za splošne zadeve.

Voditelj seminarja

Seminar bo vodila Nina Volgemut, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, predstavnica podjetja Omnimodo, ki že dvanajst let svetuje javnim zavodom na področju pravnih in kadrovskih zadev. V zadnjih letih podjetje izvaja tudi pravno in kadrovsko svetovanje v socialno varstvenih zavodih in ima na tem področju konkretne praktične izkušnje.

Kdaj, kje in kako?

  • Kdaj: 23. 10. 2020; 9.00 – 14.00
  • Kje: SSZS, Letališka cesta 3 c, Ljubljana
  • Cena za člane SSZS: 115,00 €, za nečlane: 172,50 € + DDV.  V ceno je vključeno: udeležba na delavničnem seminarju, gradiva, potrdilo, pijača med odmori, kosilo.

Prijave zbiramo do 16. oktobra 2020 na info@ssz-slo.si ali na telefonski številki 01 520 8000. Število udeležencev je omejeno, zato predlagamo, da s prijavo pohitite.

Vljudno vabljeni!


S prijavo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov zgolj za namen izvedbe predmetnega izobraževanja. Vaši podatki bodo shranjeni do preklica podanega soglasja. V zvezi s shranjenimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitev obdelave ali do ugovora in prenosljivosti. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki smo dosegljivi na info@ssz-slo.si.