Seminar – Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odgovornost zaposlenih v javnem zavodu

20.11.2019

Odpovedi pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju so sila redke in nepriljubljene. Vseeno pa je dobro vedeti, da dejansko obstajajo možnosti, da se lahko delavcu, s katerim delodajalec ni zadovoljen, ker ne izpolnjuje pričakovanj delodajalca, delavcu, ki huje krši zakonska ali notranja pravila delodajalca ali stori dejanje, ki se celo približuje kaznivemu dejanju, delavcu, ki ga zavod dejansko ne potrebuje več, delavcu, ki ne opravi poskusnega dela itd., odpove pogodbo o zaposlitvi. Skupnost bo na to temo organizirala seminar z naslovom Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odgovornost zaposlenih v javnem zavodu, ki bo 20. novembra 2019, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi Skupnosti.

Predavanje vam bo predstavilo vse možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, redne odpovedi, torej odpovedi zaradi nesposobnosti, zaradi poslovnega razloga, zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ter izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izvedeli boste vse o odpovednih rokih, o postopku odpovedi in o posebnem pravnem varstvu, ki ga nekatere kategorije delavcev imajo. Dodano bo tudi vse, kar je potrebno vedeti o odgovornosti zaposlenih v javnih zavodih. Predavanje bo podkrepljeno s konkretnimi primeri iz prakse socialno varstvenih zavodov in prilagojeno javnim zavodom s področja socialnega varstva.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predvsem vodjem kadrovskih služb in računovodstev ter direktorjem oziroma njihovim pomočnikom za splošne zadeve.

Voditelj seminarja

Seminar bosta vodila Nina Volgemut, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom in Peter Sotošek, univerzitetni diplomirani pravnik, predstavnika podjetja Omnimodo, ki že dvanajst let svetuje javnim zavodom na področju pravnih in kadrovskih zadev. V zadnjih letih je podjetje izvedlo tudi precej postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi v socialno varstvenih zavodih in ima na tem področju konkretne praktične izkušnje.

Kdaj, kje in kako?

Kdaj: 20. 11. 2019, 9.00 – 14.00
Kje: SSZS, Letališka cesta 3 c, Ljubljana

Cena za člane SSZS: 110,00 €, za nečlane: 165,00 € + DDV.  V ceno je vključeno: udeležba na seminarju, gradiva, potrdilo, pijača med odmori, kosilo.

Prijave zbiramo na info@ssz-slo.si ali 01 520 8000 do 14. novembra 2019.

Vljudno vabljeni!


S prijavo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov zgolj za namen izvedbe predmetnega izobraževanja. Vaši podatki bodo shranjeni do preklica podanega soglasja. V zvezi s shranjenimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitev obdelave ali do ugovora in prenosljivosti. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki smo dosegljivi na info@ssz-slo.si.