Seminar – Javno naročanje

24.10.2019

Javna naročila so eno najbolj zapletenih področij delovanja javnih pravnih oseb, ki terjajo veliko časa pri sami pripravi in izvedbi postopka, za njihovo izvajanje pa so pravila obvezna in zakonsko predpisana. Skrbni gospodarji javnih financ vse bolj ugotavljajo, da pomeni izvedba javnih naročil ne samo zakonito opravljen postopek temveč tudi in predvsem prihranek. Za zakonito in pravilno izvedbo postopkov javnega naročanja pa je potrebno dobro poznati postopke, ki jih določa Zakon o javnem naročanju, Uredba o zelenem javnem naročanju, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ter pravila, ki veljajo za uporabo Portala javnih naročil in informacijski sistem elektronskega javnega naročanja. V namen dobrega poznavanja postopkov, Skupnost pripravlja seminar z naslovom Javno naročanje, ki bo 24. oktobra 2019, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi Skupnosti.

Na predavanju se boste seznanili z vsemi posebnostmi zakonodaje s področja javnega naročanja, predvsem pa boste spoznali načela javnega naročanja, posebnosti notranjega akta / pravilnika o javnem naročanju in najpomembnejše in največkrat uporabljene postopke za oddajo javnega naročila (evidenčni postopek, naročilo male vrednosti, odprti postopek in postopek s pogajanji brez predhodne objave). Seznanili se boste s posebnostmi razpisne dokumentacije oziroma popisov, ki so ena največjih težav javnega naročanja ter s posebnostmi Portala javnih naročil, E-naročanja in E-javnega naročanja. Na predavanju bo obrazložen tudi postopek revizije, predvsem pa veliko prakse – še posebej izvedba javnih naročil v socialno varstvenih zavodih s poudarkom na gradnjah, sukcesivni dobavi živil in sanitetnega materiala.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predvsem osebam, ki v zavodih izvajajo javna naročila ter direktorjem oziroma njihovim pomočnikom za splošne zadeve.

Voditelj seminarja

Seminar bosta vodila Nina Volgemut, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom in Peter Sotošek, univerzitetni diplomirani pravnik, predstavnika podjetja Omnimodo, ki že dvanajst let izvaja postopke javnega naročanja za javno pravne osebe in je v tem obdobju uspešno izvedlo že več kot 250 postopkov javnega naročanja. V zadnjih letih je podjetje izvedlo tudi precej postopkov javnega naročanja v socialno varstvenih zavodih in ima na tem področju konkretne praktične izkušnje.

Kdaj, kje in kako?

  • Kdaj: 24. 10. 2019, 9.00 – 14.00
  • Kje: Sejna soba Skupnosti (Letališka cesta 3 c, 1000 Ljubljana)

Cena za člane SSZS: 110,00 €, za nečlane: 165€ + DDV.  V ceno je vključeno: udeležba na delavničnem seminarju, gradiva, potrdilo, pijača med odmori, kosilo.

Prijave zbiramo do 21. oktobra 2019 in na info@ssz-slo.si ali na telefonski številki 01 520 8000. Število udeležencev je omejeno, zato predlagamo, da s prijavo pohitite.

Vljudno vabljeni!


S prijavo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov zgolj za namen izvedbe predmetnega izobraževanja. Vaši podatki bodo shranjeni do preklica podanega soglasja. V zvezi s shranjenimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitev obdelave ali do ugovora in prenosljivosti. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki smo dosegljivi na info@ssz-slo.si.