Projekt Save Age

Skupnost že od maja 2010 sodeluje v projektu Save Age, katerega namen je povečati energetsko učinkovitost domov za starejše. Projekt je vreden 1,5 milijonov evrov, v njem pa sodeluje 13 partnerjev iz 10 evropskih držav. Slovenijo predstavljata dva partnerja: Skupnost in e-Zavod kot koordinator projekta.

Save Age logo

Za določanje izhodiščne ocene energetske učinkovitosti domov so bili v 100 domovih za starejše izvedeni osnovni energetski pregledi, narejena pa je bila tudi vedenjska analiza o navadah stanovalcev in zaposlenih. Raziskave so pokazale, da imajo domovi velik potencial za znižanje energetske porabe in posledično tudi stroškov poslovanja. Vsak partner je v svoji državi poiskal nekaj dobrih praks, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost zgradb, obenem pa ohranjajo visoko stopnjo udobja za stanovalce. V naslednji projektni fazi so partnerji pripravili različne strategije, ki bi vodstvom domov lahko pomagale pri izbiri prave poti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Več o analizi porabe energije v 100 domovih…

Več o analizi energetskega vedenja stanovalcev in zaposlenih…

Več o dobrih praksah…

Zelo pomembni bodo tudi pilotni projekti, ki se bodo pričeli izvajati v 10 državah. Z njimi želimo stanovalcem in zaposlenim pokazati, da za energetsko varčevanje velike investicije niso nujno potrebne – veliko lahko pripomorejo že spremembe vedenja in nizkocenovni ukrepi. Projektni partnerji bomo organizirali tudi delavnice, seminarje in različna izobraževanja o energetski učinkovitosti.

Več o mednarodni konferenci v Pragi…

Več o konferenci na Bledu…

Ključnega pomena za projekt je razširjanje koristnih informacij, dobrih praks in izkušenj. Za to področje bo poskrbelo združenje E.D.E., ki združuje 23 nacionalnih združenj iz 18 držav. Pripravili bomo 4 številke e-Novic in na naši spletni strani (www.saveage.eu) objavljali zanimive ugotovitve ter novice naših partnerjev o poteku projekta.

Več o e-Novicah…