(Odpovedano) Seminar – Plače in dodatki k plačam ter organizacija delovnega časa

2.11.2020

Plače, dodatki k plačam, napredovanja, dopusti, bolniške odsotnosti, odmori in ostali instituti delovnega oziroma kadrovskega prava, so pomemben del delovanja vsake kadrovske in računovodske službe v javnih zavodih. Gre tudi za pravice, ki se jih delavci v javnem sektorju – večinoma z izdatno pomočjo sindikatov – še kako dobro zavedajo, zato je dobro poznavanje področja plač, dopustov in bolniških ter vseh zakonodajnih novosti na tem področju, še kako potrebno.

Na predavanju boste spoznali vse podrobnosti pravilnega določanja plače in dodatkov k plačam  v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in področnimi kolektivnimi pogodbami, vse oblike delovne uspešnosti (povečan obseg dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu) vse v zvezi z napredovanji in ocenjevanji javnih uslužbencev (skupaj z letnim razgovorom) ter dopusti, bolniškimi in drugimi upravičenimi odsotnostmi, počitki, odmori in razporeditvami delovnega časa.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predvsem vodjem kadrovskih služb in računovodstev ter direktorjem oziroma njihovim pomočnikom za splošne zadeve.

Voditelj seminarja

Seminar bo vodila Nina Volgemut, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, predstavnica podjetja Omnimodo, ki že dvanajst let svetuje javnim zavodom na področju pravnih in kadrovskih zadev. V zadnjih letih podjetje izvaja tudi pravno in kadrovsko svetovanje v socialno varstvenih zavodih in ima na tem področju konkretne praktične izkušnje.

Kdaj, kje in kako?

  • Kdaj: 2. 11. 2020; 9.00 – 14.00
  • Kje: SSZS, Letališka cesta 3 c, Ljubljana
  • Cena za člane SSZS: 115,00 €, za nečlane: 172,50 € + DDV.  V ceno je vključeno: udeležba na delavničnem seminarju, gradiva, potrdilo, pijača med odmori, kosilo.

Prijave zbiramo do 26. oktobra 2020 na info@ssz-slo.si ali na telefonski številki 01 520 8000. Število udeležencev je omejeno, zato predlagamo, da s prijavo pohitite.

Vljudno vabljeni!


S prijavo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov zgolj za namen izvedbe predmetnega izobraževanja. Vaši podatki bodo shranjeni do preklica podanega soglasja. V zvezi s shranjenimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitev obdelave ali do ugovora in prenosljivosti. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki smo dosegljivi na info@ssz-slo.si.