Seminar – Izvedba postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo živil in izvrševanje določil okvirnega sporazuma

16.9.2020

Javno naročilo za sukcesivno dobavo živil je eno najpogostejših, a hkrati najzahtevnejših postopkov javnega naročanja. Izjemnega pomena je dobro poznavanje trga dobaviteljev živil, predmeta javnega naročila in kakovostno pripravljen popis živil. Temu sledi izbira pravega postopka in pravilnega vodenje le-tega.

Velikokrat se pojavi vprašanje o načinu oblikovanja sklopov ter kdaj in kako uporabiti možnost za izločitev slednjih, ocenjeni vrednosti, merilu za oddajo javnega naročila, pogojih za sodelovanje in razlogih za izključitev ponudnikov ter drugih določilih razpisne dokumentacije. Ker pa se z oddajo javnega naročila in sklenitvijo okvirnega sporazuma zaključi le faza izbire dobavitelja, je izjemnega pomena poznavanje pravic naročnikov do izbranih dobaviteljev, na podlagi česar se zagotavlja kakovostno izvajanje pogodbenih obveznosti v korist naročnika in oskrbovancev.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen predvsem osebam, ki v zavodih izvajajo javna naročila na splošno, osebam, ki sodelujejo pri pripravi popisa živil ter osebam, ki so skrbniki okvirnih sporazumov oziroma osebam, ki rešujejo morebitne nesporazume z izbranimi dobavitelji.

Voditelj seminarja

Seminar bo vodila Nina Volgemut, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, predstavnica podjetja Omnimodo, ki že dvanajst let svetuje javnim zavodom na področju pravnih in kadrovskih zadev. V zadnjih letih podjetje izvaja tudi pravno in kadrovsko svetovanje v socialno varstvenih zavodih in ima na tem področju konkretne praktične izkušnje.

Kdaj, kje in kako?

  • Kdaj: 16. 9. 2020; 9.00 – 14.00
  • Kje: SSZS, Letališka cesta 3 c, Ljubljana
  • Cena za člane SSZS: 115,00 €, za nečlane: 172,50 € + DDV.  V ceno je vključeno: udeležba na delavničnem seminarju, gradiva, potrdilo, pijača med odmori, kosilo.

Prijave zbiramo do 8. septembra 2020 na info@ssz-slo.si ali na telefonski številki 01 520 8000. Število udeležencev je omejeno, zato predlagamo, da s prijavo pohitite.

Vljudno vabljeni!


S prijavo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov zgolj za namen izvedbe predmetnega izobraževanja. Vaši podatki bodo shranjeni do preklica podanega soglasja. V zvezi s shranjenimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitev obdelave ali do ugovora in prenosljivosti. Za vsa vprašanja v zvezi z osebnimi podatki smo dosegljivi na info@ssz-slo.si.