7. strokovno srečanje aktiva fizioterapevtov pri SSZS

30.4.2018

Leto je naokrog in 18. aprila 2018 smo se fizioterapevti in drugi zainteresirani zaposleni v DSO in SVZ zbrali na do sedaj že 7. strokovnem srečanju. Tudi letos smo za srečanje izbrali hotel Raddison Blu, kjer smo si med odmori ob druženju s kolegi in razstavljavci izmenjali izkušnje ter občudovali s soncem obsijano Ljubljano.

V uvodnem nagovoru  je sekretar SSZS g. Jaka Bizjak pozdravil navzoče in med drugim povedal, da si Skupnost stalno prizadeva za dobrobit vseh članov Skupnosti in aktivov, ki delujejo v njenem okviru. Poudaril je tudi, da si Skupnost prizadeva, da bi se za področje delovne in fizioterapije uskladili normativi glede na količino opravljenega dela.

»Lepo pozdravljeni! Veseli nas, da ste se tudi letošnjega srečanja udeležili v tako velikem številu, kar kaže na to, da si vsi prizadevamo za več znanja in kakovostno obravnavo naših stanovalcev,« je Predsednica odbora aktiva fizioterapevtov ga. Dušanka Špiljak nagovorila navzoče. V nadaljevanju je predstavila delovanje odbora aktiva, plan dela in prednostne naloge za tekoče leto.

Nadaljevali smo s strokovnim programom, v katerem smo od dipl. fiziot. Petre Dovč izvedeli, kako poteka fizioterapija pred in po vstavitvi endoproteze kolka. Dipl. fiziot. Živa Arko nam je predstavila anatomijo in fiziologijo fascij s primerom obravnave bolečine po metodi Stecco, fizioterapijo pri Parkinsonovi bolezni pa nam je predstavila dipl. fiziot. Sabina Posar Budimlić. Čas je bil, da se malo razgibamo, za kar je poskrbela kolegica dipl. fiziot. Katja Logar z zanimivo in zabavno črvovadbo. Potem smo prisluhnili dipl. fiziot. Nataši Pregelj Škvarč in dipl. del. ter. Klavdiji Prezelj, ki sta predstavili rezultate testiranja aktivnosti Žoga band. Po predstavitvah naših razstavljavcev (MediGo d.o.o., Soča oprema d.o.o., Semos d.o.o., EMF Furlan & Co d.o.o, Kreja d.o.o. Medprotect d.o.o., Edmman d.o.o, Manet d.o.o.) smo nadaljevali z naprednimi pristopi k diagnostiki gibljivosti, ki nam jih je predstavila dipl. fiziot. Sabina Ergaver. Predstavila nam je tudi, kaj lahko logoped naredi, ko besede ni. V stilu fizioterapije je bil ponovno čas za malo gibanja in spet nas je s črvovadbo v parih razgibala in nasmejala Katja Logar. Za konec našega strokovnega srečanja smo prisluhnili dipl. fiziot. Mateji Gregorin, viš. fiziot. Dušanki Špiljak in dipl. fiziot. Barbari Uršič ki so podale primerjave in izkušnje pri uporabi različnih laserjev.

Strokovno srečanje smo končali v poznih popoldanskih urah s podelitvijo potrdil in željo, da se drugo leto spet srečamo – mogoče na dvodnevnem srečanju.

Ob 7. strokovnem srečanju je Aktiv fizioterapevtov izdal interni zbornik predavanj, ki ga je mogoče dobiti na Skupnosti.

Zapisala:
Mojca Kerč, članica odbora Aktiva

fizioterapevtov