4. strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev SSZS in Socialne sekcije GDS

27.11.2018

V torek, 20. novembra 2018, se je v Austria Trend hotelu odvilo sedaj že 4. strokovno srečanje aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in socialne sekcije Gerontološkega društva Slovenije.

Tokratnega, že tradicionalnega strokovnega srečanja, ki ga vsako leto v mesecu novembru pripravimo skupaj s socialno sekcijo Gerontološkega društva in ki je bilo posvečeno skrbi za naše uspešno strokovno delo, se je udeležilo 106 socialnih delavk in delavcev, zaposlenih na področju oskrbe starih ljudi iz vladnega in nevladnega sektorja socialnega varstva (domov za stare, centrov za socialno delo, zavodov in služb za oskrbo na domu), socialne delavke zaposlene v bolnišnicah, drugi člani Gerontološkega društva in študentje Fakultete za socialno delo v Ljubljani.

Dejstvo je, da so socialni delavci pri svojem delu izpostavljeni različnim stresnim situacijam, čustvenim obremenitvam in poklicni izgorelosti. Posebnost dela na področju socialnega varstva je v tem, da so spoštovanje in identiteta strokovnjakov na našem področju tesneje povezana z rezultati dela kot pri drugih poklicih. Vsak dejavnik, ki strokovnjaku otežuje učinkovito delo, je pomemben vir izgorevanja. Časovna stiska, preveč dela, preveč uporabnikov, ki se jim ne more povsem posvetiti je naš vsak dan. Velikokrat se nam dogaja, da delo ki bi ga moral opraviti nekdo drug, prevzamemo sami. Vse to vpliva na naše počutje pri delu, velikokrat tudi na našo učinkovitost. Žal nam sodobni čas nam nalaga vse več obremenitev. Kako jih bo posameznik prenesel, je odvisno od različnih dejavnikov. V tem duhu razmišljanja smo tudi skrbno izbrali teme in predavatelje, ki so spregovorili na našem srečanju. Predstavljene so bile tudi dobe prakse, ki jih zavodi že izvajajo.

Predavatelji in ostali sodelujoči so s svojimi vsebinami več kot zadovoljili pričakovanja udeležencev, kar je razvidno tudi iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Na koncu srečanja smo skupaj oblikovali tudi zaključke srečanja, do katerih lahko dostopate preko povezave, prav tako pa so objavljeni na spletni strani Gerontološkega društva.

Vsem predavateljem in udeležencem se za soustvarjanje dogodka najlepše zahvaljujemo.